top of page

Tanie OCP nie musi być "kiepskie"

Przykładowa oferta

Klasyczne tanie ubezpieczenie OCP nie pokrywa większości ryzyk, które powodują powstanie odpowiedzialności przewoźnika w razie szkody. Trudne czasy, które dotknęły przewoźników i niska zyskowność z działalności transportowej wymusiły na przewoźnikach daleko idące oszczędności, które niejednokrotnie negatywnie przekładają się na ich bezpieczeństwo.

Na rynku ubezpieczeń transportowych obserwuje się tendencje do kupowania tanich i kiepskich polis OCP, których w wielu wypadkach wartość jest znikoma, gdyż nie pokrywają one klasycznych zdarzeń, które w transporcie zdarzają się dość często.

Czy tanie naprawdę musi oznaczać "kiepskie"?

 

W rękach większości „pośledników” ubezpieczeniowych na pewno tak.

Wiedzą oni bowiem jak sprytnie sprzedać coś, co z założenia powinno chronić  

i co przewoźnicy kojarzą z ubezpieczeniem, a co faktycznie ubezpiecza w niewielkim stopniu. W rękach specjalistów i ekspertów tanie nie musi oznaczać „kiepskie”.

Oni zazwyczaj wiedzą, jakie jest ryzyko i potrafią tak skonfigurować zakres ochrony, aby składka za niewielkie ryzyko była odpowiednio niska, nie pogarszając jednocześnie zakresu ochrony.

Nasze autorskie rozwiązania pozwalają na zachowanie optymalnej ochrony,

przy stosunkowo niskich składkach, które zainteresują zarówno „busiarzy”,

jak również małych przewoźników. Zaprezentowany poziom składek nie jest konsekwencją zmniejszenia zakresu ochrony polisowej, a dobrego wyważenia ryzyka.  Składki mogą okazać się atrakcyjne dla przewoźników dysponujących dwoma lub trzema busami lub jednym ciężkim zestawem transportowym. 

Zakres ubezpieczenia

Optymalny i pokrywający większość ryzyk transportowych

 

Suma ubezpieczenia / Franszyza redukcyjna

 1. Suma gwarancyjna może wynosić (wg wyboru):

 • OCP w ruchu krajowym, międzynarodowym i kabotażowym na terenie krajów Unii Europejskiej (wyłączeniem Niemiec): 

 

                - 100.000 EUR, 200.000 EUR lub 300.000 EUR na każdy wypadek 

 • OCP w ruchu kabotażowym na terenie Niemiec, w odniesieniu do pojazdów o DMC:

               -  powyżej 3,5 tony: 600.000 EUR / 1.200.000 EUR 

               -  do 3,5 tony: 100.000 EUR, 200.000 EUR lub 300.000 EUR

 

   2.  Franszyza redukcyjna: 200 EUR w każdym  wypadku ubezpieczeniowym.

Co założyliśmy?

W tej części podamy możliwe do wyboru sumy gwarancyjne oraz przykładowe składki minimalne oraz składki dodatkowe za rozszerzenia. Jeżeli chodzi o składki minimalne, z całą pewnością będą one miały zastosowanie przy ubezpieczaniu ubezpieczenia OCP kilku „busów” i jednego lub dwóch ciężkich zestawów.

Przykład został opracowany na podstawie oferty OCP GOTHAER TU SA.    

Pobierana jest składka zaliczkowa w wysokości odpowiadającej sumie:

 • 80% składki należnej za ubezpieczenie OCP w ruchu międzynarodowym i kabotażowym na terenie UE - pozostała część jest umarzana po bezszkodowym okresie ubezpieczenia

 • składki należnej za rozszerzenia ubezpieczenia o OCP w ruchu kabotażo-wym na terenie Niemiec i krajowego na terenie Polski.

 

Przyjmuje się następujące minimalne roczne wartości przychodów osiąganych

z działalności przewozowej (bez VAT), na jeden pojazd:

 • samochód ciężarowy o ładowności do 3,5 tony: 80.000 PLN

 • ciągnik siodłowy z naczepą: 200.000 PLN

 

Składka minimalna za roczny okres ubezpieczenia nie może być niższa niż:

 • 1.500,00 PLN – przy sumie gwarancyjnej 100.000 EUR

 • 2.000,00 PLN – przy sumie gwarancyjnej 200.000 EUR

 • 2.500,00 PLN – przy sumie gwarancyjnej 300.000 EUR

Składka minimalna za rozszerzenie ubezpieczenia o OC przewoźnika drogowego

w ruchu kabotażowym na terenie Niemiec wynosi:

1. przy flocie do 3 pojazdów:

 • o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony:  1.500,00 PLN

 • o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony:

               -    800,00 PLN – przy sumie gwarancyjnej 100.000 EUR

               - 1.000,00 PLN – przy sumie gwarancyjnej 200.000 EUR

               - 1.200,00 PLN – przy sumie gwarancyjnej 300.000 EUR

2. dla większej liczby pojazdów (ponad 3 szt.), niezależnie od dopuszczalnej           masy całkowitej pojazdu:

 • 150,00 PLN – za każdy następny pojazd

 • 150,00 PLN – za każdy pojazd przy flocie powyżej 20 pojazdów

   

W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony i powyżej 3,5 tony (łącznie do 3 pojazdów), składka minimalna wynosi 1.500,00 PLN.

Składka ryczałtowa (minimalna) za rozszerzenie ubezpieczenia o OCP w ruchu krajowym na terenie Polski:

 • 400,00 PLN – niezależnie od sumy gwarancyjnej

 

Składki mogą być opłacane jednorazowo lub w dwóch lub w czterech ratach - w przypadku płatności składki w ratach nie będzie stosowana dodatkowa zwyżka. ​

Jakie przewidujemy składki?

OCP umownego Hesti

Tanie OCP nie musi jednak oznaczać "kiepskie"

Ubezpieczenie OCP kupione u znajomego agenta nie musi być wcale dobre.

Co zrobisz, jeżeli będzie tylko tanie?

Szkody nie pokryje Twój agent - zapłacisz za nią sam.

bottom of page