top of page

OC zawodowe przewoźnika do licencji - Generali

GENERALI Towarzystwo Ubezpieczeń SA

Ubezpieczenie  OC  zawodowej  przewoźnika

drogowego związane ze spełnieniem wymogu 

określonego   w   art. 7. ust. 1 i 2  w  związku

z  art.  3  ust. 1  lit.  c)   Rozporządzenia  (WE) 

nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r.

dotyczącego dokumentowania zdolności finansowej przy ubieganiu się o licencje transportowe.

OC do licencji - Generali

Zobacz składki

Składki za ubezpieczenie OC zawodowej wymagane do licencji transporto-wej lub wypisów z licencji:

  • 1 pojazd                              -  500 PLN / pojazd

  • od 2 do 5 pojazdów          -  250 PLN / pojazd

  • powyżej 5 pojazdów         -  230 PLN / pojazd

Jeżeli posiadasz liczną flotę, możesz uzyskać dodatkowe zniżki.

Procedura zawarcia ubezpieczenia:

  1. CDS przesyła Klientowi mailem wniosek wraz z ogólnymi warunkami ubezpie-czenia, dokumentem zawierającym informację o produkcie oraz pełnomocnictwo brokerskie lub Klient pobiera je ze strony internetowej CDS.

  2. Klient wypełnia i podpisuje wniosek oraz pełnomocnictwo brokerskie i przesyła skany dokumentów do CDS - przyjmuje się, że Klient przesyłając do CDS podpisany i wypełniony wniosek potwierdza zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia oraz dokumentem zawierającym informację o produkcie, dostępnymi na stronie CDS. 

  3. CDS przesyła do Generali podpisany wniosek i po otrzymaniu danych dotyczących płatności przesyła je Klientowi,

  4. Klient opłaca składkę i za pośrednictwem CDS przesyła do Generali potwierdzenie wpłaty.

  5. Po zaksięgowaniu składki na koncie odbiorcy, Generali wystawia polisę i przesyła ją pocztą bezpośrednio do Klienta,

  6. CDS przesyła Klientowi mailem skan polisy (na jego wniosek).

Jeżeli jesteś zainteresowany wykupieniem polisy OCZ na warunkach oferty

TU Generali SA, skontaktuj się z naszym biurem lub ZADAJ PYTANIE.

Szczególne warunki ubezpieczenia OCZ przewoźnika

Dokument zawierający informację o produkcie

Wniosek o ubezpieczenie OCZ

Pełnomocnictwo dla CDS

bottom of page