top of page

OC przewoźnika w ruchu kabotażowym

Co należy wiedzieć o kabotażu?

W ramach naszego serwisu ubezpieczeniowego, naszym klientom pomagamy

w zawarciu ubezpieczenia OC przewoźnika w ruchu kabotażowym. Za naszym pośrednictwem można zawrzeć ubezpieczenie na prawie wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz Norwegię. W swojej ofercie posiadamy kilka produktów, które konstrukcją odbiegają od standardowych produktów oferowanych przez polski rynek ubezpieczeniowy. Główną zaletą naszych ofert jest możliwość zawarcia ubezpieczenia przewozów wykonywanych pojazdami o DMC do 3,5 tony, czyli tzw. busami, czego nie oferuje większość polskich zakładów ubezpieczeń.

Od roku 2009, dla przewoźników wykonujących przewozy na terenie Niemiec, którzy z braku takiej oferty na rynku polskim nie mogli zawrzeć takiego ubezpie-czenia w swoim zakładzie ubezpieczeń proponowaliśmy ofertę niemieckiego Baslera, które umożliwiało zawarcie ubezpieczenia również w przypadku wykonywania przewozów pojazdami o DMC do 3,5 tony.

Obecnie większość polskich zakładów ubezpieczeń posiada w swojej ofercie OCP kabotażowe, jednak oferuje je zazwyczaj w pakiecie z główną polisą OCP. Część ubezpieczycieli nie rozszerza jednak ubezpieczenia OCP o kabotaż 

na Niemcy, na przewozy busami i wykonywane przez podwykonawców.

Przewoźnikom, którzy posiadają ubezpieczenie OCP zawarte za pośrednictwem CDS i wykonują przewozy kabotażowe na terenie krajów Unii Europejskiej proponujemy oferty, które:

  • zawierają zakres ubezpieczenia analogiczny jak ubezpieczenie OCP,

       co daje znacznie szerszą ochronę, aniżeli przy zawieraniu ubezpieczenia na          warunkach stworzonych przez zakłady ubezpieczeń dla potrzeb kabotażu

  • umożliwiają zawarcie ubezpieczenia również w przypadku wykonywania przewozów kabotażowych pojazdami o DMC do 3,5 tony

 

Przewoźnikom wykonującym przewozy kabotażowe w Niemczech, ze względu na podległość niemieckim przepisom, oferujemy ubezpieczenie, które spełnia wymogi prawa niemieckiego.

 

Ubezpieczenia są zawierane na podstawie indywidualnych zapytań.

Zainteresowanych  prosimy  o  skontaktowanie  się  z  naszym  biurem  lub skorzystanie z formularza kontaktowego.

Aby bezpiecznie wykonywać przewozy kabotażowe na terenie krajów Unii Europejskiej należy wiedzieć, jakie obowiązki spoczywają na przewoźniku, jakie są warunki wykonywania takich przewozów i jakiemu prawu podlegają przewozy kabotażowe.

Poniżej znajdziesz linki do artykułów, które pozwolą Ci nabyć wiedzę potrzebną do wykonywaniu tego rodzaju przewozów:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z 21.10.2009 r.

Warunki wykonywania przewozów kabotażowych we Francji (wersja w j. francuskim)

Ubezpieczenie kabotażowe - co należy wiedzieć?

Kabotaż w Niemczech - jak ubezpieczać?

Informacje na temat wykonywania przewozów kabotażowych będą sukcesywnie rozszerzane.

Przewozy kabotażowe - przepisy
bottom of page