top of page

OC przewoźnika - cena

Jak zawrzeć dobre ubezpieczenie OCP?

Cena polisy OCP odgrywa znaczną rolę przy zawieraniu ubezpieczenia,

gdyż w dużej mierze od niej zależy zakres uzyskanej ochrony. Zawierając ubezpieczenie OCP należy przede wszystkim zwracać uwagę na to, czy pokrywa ono optymalnie odpowiedzialność cywilną przewoźnika wynikającą

z faktu prowadzenia działalności transportowej. Błędne jest założenie, że polisa OCP potrzebna jest jedynie po to, aby móc otrzymywać zlecenia transportowe, więc po co za nią dużo płacić. 

Tanie nie zawsze znaczy dobre

Tanie ubezpieczenie OCP, oprócz niskiej składki, charakteryzuje się też tym, że nie pokrywa większości ryzyk, które generują odpowiedzialność przewoźnika. Taka polisa  OCP w niektórych przypadkach nie ma zatem żadnej wartości i należy się poważnie zastanowić, czy oszczędzając na jej zakupie, tak naprawdę cokolwiek oszczędzimy, czy może stracimy znacznie więcej, aniżeli zaoszczędzony tysiąc lub dwa tysiące złotych.

Cena polisy OCP i jej wpływ na zakres ubezpieczenia

Polisy OCP są polisami obrotowymi, a więc ich cena zależy od osiąganych przychodów. Jednakże zdecydowany wpływ na jej cenę ma zakres ubezpieczenia, który z założenia powinien chronić jak najpełniej odpowiedzialność przewoźnika.

Poniżej podam kilka przykładów, które wprawdzie podrażają koszt zakupu polisy, ale znacznie poprawiają bezpieczeństwo:

  • włączenie towarów, które mogą być przewożone w czasie trwania ubezpieczenia (np. elektronika, AGD lub kawa) – należy mieć na uwadze, że polisa będzie obowiązywać rok, zatem asortyment przewożonych towarów może się zmienić,

  • wprowadzenie do polisy kwotowych franszyz redukcyjnych - franszyza w wysokości 10% przy dużej szkodzie może stanowić dla przewoźnika dość znaczne obciążenie finansowe,

  • rozszerzenie zakresu ochrony o rażące niedbalstwo – w wielu przypadkach unie-możliwia zakładowi ubezpieczeń możliwość odmówienia odszkodowania,

  • odpowiednio wysoka suma gwarancyjna - zmniejsza ryzyko pokrywania szkód z własnej kieszeni w przypadku wystąpienia szkody o wartości przekraczającej sumę gwarancyjną (szczególnie w przewozach krajowych, gdzie przewoźnik odpowiada do wartości przesyłki),

  • rozszerzenie o przewozy wykonywane przez podwykonawców i zwolnienie ubezpieczającego z obowiązku wpisywania go w list przewozowy – szczególnie ważne przy zlecaniu przewozów podwykonawcom,

  • zniesienie obowiązku odbywania postojów wyłącznie na parkingach strzeżonych  – taki obowiązek jest bardzo trudny do spełnienia i zwykle wiąże się z odmowami odszkodowań,

  • rozszerzenie o wydanie towaru osobie nieuprawnionej (np. przy zlecaniu podwy-konawcom większej liczby przewozów) - w razie potrzeby.

 

Co daje lepsze ubezpieczenie?

Zmniejsza ubezpieczycielowi możliwość niewypłacania lub ograniczania odszkodowań za szkody, które mogą powstać w czasie wykonywania przewozów.

Jeżeli zatem właściwie podejdziemy do zawarcia ubezpieczenia OCP, ewentualna szkoda nie spowoduje większej straty w naszych finansach – pokryje ją zakład ubezpieczeń. Taka polisa z całą pewnością będzie droższa, ale warto przyjąć dodatkowy koszt, gdyż w zamian uzyskamy szerszy zakres ubezpieczenia i zwiększymy bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny. Oszczędzając na polisie OCP możemy stracić samochód, mieszkanie lub nawet dom oraz pozbawić się możliwości wykształcenia dzieci.

Dla przykładu studia I stopnia z wyżywieniem i zakwaterowaniem w Wielkiej Brytanii to wydatek rzędu 150 tys. złotych, co stanowi koszt średniej szkody transportowej. Przy większych szkodach na  szalę kładziemy znacznie więcej.

O wadach polis OCP i konsekwencjach z tego wynikających dowiecie się czytając nasze opracowanie, które ukazało się również w majowym wydaniu TSLbiznes nr 05/2013:

 

Ubezpieczenie OCP - bezpieczeństwo, czy niepotrzebny koszt?

 

O tym jak ocenić, czy posiadana polisa OCP spełnia swoją funkcję i dlaczego tanie polisy są kiepskie przeczytasz tutaj:

 

Mam polisę OCP, ale czy mam ubezpieczenie?

 

Jeżeli chcesz ocenić jakość swojej polisy OCP i dowiedzieć się od czego ona chroni wypełnij ankietę:

 

Czy Twoja polisa OCP jest dobra?

 

Jakie są najczęstsze błędy przy zawieraniu ubezpieczenia OCP i na co zwrócić szczególną uwagę przy zawieraniu umowy, przeczytasz w opracowaniu:

 

Jak zawrzeć dobre ubezpieczenie OCP?

Postaraliśmy się, aby nasze oferty były zarówno dobre jak i tanie. Przykładowe poziomy składek znajdziesz na naszej stronie:

http://www.oc-przewoznika.info/ocp-międzynarodowe-i-krajowe/tanie-oc-przewoźnika/

 

Jeżeli jesteś zainteresowany optymalnym zakresem ochrony OCP i nie chcesz płacić wysokiej składki, skontaktuj się z naszą kancelarią lub o wyślij do nas zapytanie.

Może się okazać, że tanie wcale nie jest „kiepskie”.

Czy dobre ubezpieczenie OCP może być również tanie?

OC przewoźnika w ruchu międzynarodowym i krajowym

BUS-oferta OCP (dotyczy pojazdów do 3,5 tony)

OC spedytora rozszerzone o OC przewoźnika umownego

Programy CARGO - programy indywidualne

bottom of page