top of page

OC przewoźnika - oferta ubezpieczenia

Nasze oferty - co proponujemy

OC przewoźnika w ruchu międzynarodowym i krajowym

Jako ekspert w zakresie ryzyk transportowych, zajmujemy się doradztwem w zakresie opracowania optymalnych i korzystnych warunków ubezpieczenia OC przewoźnika

w ruchu międzynarodowym i krajowym, OC spedytora oraz OC przewoźnika w ruchu kabotażowym na terenie krajów Unii Europejskiej, w tym Niemiec.

Pomagamy również w uzyskaniu ubezpieczenia OC zawodowej przewoźnika,

niezbędnego przy składaniu wniosków o licencje transportowe lub wypisy z licencji.

Specjalizujemy się w następujących rodzajach ubezpieczeń:

OC zawodowej przewoźnika do uzyskania licencji

OC przewoźnika w ruchu międzynarodowym i krajowym

Zobacz, co charakteryzuje nasze oferty

OC przewoźnika w ruchu kabotażowym

Zakres proponowanego przez nas ubezpieczenia OCP obejmuje ryzyka, które powodują najczęstsze szkody,  jak np.:
  • kradzież towaru w miejscach niestrzeżonych,

  • wydanie towaru osobie nieuprawnionej lub

  • przywłaszczenie towaru przez podwykonawcę-oszusta

oraz gwarantuje pokrycie ubezpieczeniowe w przypadku:
  • zlecenia przewozu przewoźnikowi dalszemu (podwykonawcy) i

  • braku wpisania ubezpieczającego w list przewozowy CMR.



Zakres ubezpieczenia OCS obejmuje ryzyka, które zwykle nie są pokrywane przez standardowe ubezpieczenia, jak np. rozszerzenie o:
  • OC przewoźnika umownego z zakresem analogicznym jak w naszej ofercie OCP oraz

  • szkody powstałe wskutek wyłudzenia towaru przez oszusta.

BUS-oferta - co proponujemy busiarzom

BUS-oferta OCP (dotyczy pojazdów do 3,5 tony)

Sprawdź również inne oferty:

OC spedytora rozszerzone o OC przewoźnika umownego

Odejdź od przyzwyczajeń i korzystaj z usług ekspertów, którzy się na tym znają.
Poprawi to Twoje bezpieczeństwo.
CDS - ubezpieczeia transportowe
CDS

Programy CARGO - programy indywidualne

Ubezpieczenia komunikacyjne - indywidualne i floty 

bottom of page