OC przewoźnika - oferta ubezpieczenia

Jako ekspert w zakresie ryzyk transportowych, zajmujemy się doradztwem w zakresie opracowania optymalnych i korzystnych warunków ubezpieczenia OC przewoźnika w ruchu międzynarodowym i krajowym, OC spedytora oraz OC przewoźnika w ruchu kabotażowym na terenie Niemiec i innych krajów Unii Europejskiej.

Pomagamy również w uzyskaniu ubezpieczenia OC zawodowej przewoźnika, niezbędnego przy składaniu wniosków o licencje transportowe lub wypisy z licencji.Poprawi to Twoje bezpieczeństwo. 

Zakres proponowanego przez nas ubezpieczenia OCP obejmuje ryzyka, które powodują najczęstsze szkody, jak np.:

 • kradzież towaru w miejscach niestrzeżonych,
 • wydanie towaru osobie nieuprawnionej lub
 • przywłaszczenie towaru przez podwykonawcę-oszusta

oraz gwarantuje pokrycie ubezpieczeniowe w przypadku:

 • zlecenia przewozu przewoźnikowi dalszemu (podwykonawcy) i
 • braku wpisania ubezpieczającego w list przewozowy CMR.

To co wyróżnia naszą ofertę, to możliwość objęcia ochroną ryzyk, które zazwyczaj nie są asekurowane polisami OCP, m. in. ryzyk związanych z:

 • zanieczyszczeniem gleby substancjami pochodzącymi z cystern i silosów oraz paliwem pochodzącym ze zbiorników,
 • nieterminowym podstawieniem środka transportu pod załadunek,
 • dochodzeniem bezpodstawnie potrąconych należności z tytułu przewoźnego,
 • wykonywaniem przewozu przez osobę będącą w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,
 • konfiskatą, przepadkiem, zaborem, przetrzymaniem lub wskutek innych rozporządzeń towarem przez organy państwowe do tego uprawnione,
 • podniesieniem i wyciagnięciem środka transportu, nawet jeśli koszty te nie są bezpośrednio związane z ratowaniem, przeładunkiem przewożonej przesyłki i/lub dalszą kontynuacją transportu tym środkiem transportu.

Jakie są najczęstrze błędy w polisach OCP i jakie mogą być ich konsekwencje. Przeczytaj.

W wielu przypadkach przewoźnicy kieruję się wysokością składki, nie zastanawiając się za co płacą. Często nabywają polisy OCP jedynie po to, aby móc otrzymywać zlecenia transportowe.

 

Co zyskują na taniości ubezpieczenia?

Ubezpieczenie OCP zabezpiecza przewoźnika w przypadku szkód zaistniałych w czasie wykonywania przewozów. Musi być zatem dobre, aby optymalnie chroniło jego interes przed koniecznością pokrywania szkód z własnej kieszeni. Tanie nie znaczy dobre. Prowadzone przez CDS sprawy dowodzą, że w posiadaniu przewoźników są tysiące kiepskich polis. Źle zawarte ubezpieczenie OCP to strata nawet 100.000 EUR a to często koszt mieszkania lub nawet domu.

 

Jakie są najczęstsze błędy w polisach OCP?

 • możliwość parkowania ograniczona wyłącznie do parkingów strzeżonych,
 • brak możliwości parkowania poza parkingami strzeżonymi w sytuacji postojów wymuszonych, na przykład w związku z koniecznością oczekiwania na rozładunek lub spożycia posiłku,
 • możliwość pozostawienia pojazdu z towarem bez opieki ograniczona do kilku przypadków, np. tankownia pojazdu, załatwienia czynności fizjologicznych, wezwania pomocy po awarii pojazdu,
 • zbyt niska suma gwarancyjna - zwiększa ryzyko naszego udziału w szkodzie,
 • wprowadzenie do polisy procentowych franszyz redukcyjnych - franszyza w wysokości 10% przy dużej szkodzie, to dość znaczne obciążenie finansowe dla przewoźnika,
 • brak rozszerzenia zakresu ochrony o rażące niedbalstwo – daje zakładowi ubezpieczeń możliwość odmówienia odszkodowania w wielu przypadkach,
 • nie uwzględnienie we wniosku przewozów towarów podwyższonego ryzyka (np. elektronika lub kawa),
 • brak możliwości doubezpieczenia swojej odpowiedzialności do wartości deklarowanej zgodnie z art. 24 konwencji CMR,
 • konieczność wpisania ubezpieczającego w list CMR w sytuacji, gdy przewóz jest zlecany podwykonawcy,
 • konieczność wpisania do polisy pojazdów, którymi są przewożone ładunki - przewóz pojazdem nie zgłoszonym każdorazowo będzie wiązał się z odmową odszkodowania,
 • zbyt duże zaufanie do pośrednika, który oferuje polisę OCP – zwykle nie umie właściwie ocenić ryzyka, tym samym nie zabezpieczy dobrej ochrony w polisie OCP.

Kiepska jakość polis pozwala sądzić, że ubezpieczenia OCP częściej są zawierane dla polisy a nie dla zabezpieczenia się przed skutkami ewentualnych szkód.

 

Co daje takie ubezpieczenie?

Niewypłacone lub ograniczone odszkodowanie przez zakład ubezpieczeń, konieczność pokrycia szkody w własnej kieszeni i stratę finansową.

Jeżeli zatem właściwie podejdziemy do zawarcia ubezpieczenia OCP, ewentualna szkoda nie spowoduje większej straty w naszych finansach – pokryje ją zakład ubezpieczeń. Taka polisa z całą pewnością będzie droższa, ale warto przyjąć dodatkowy koszt, gdyż w zamian uzyskamy szerszy zakres ubezpieczenia i zwiększymy bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny.Odejdź od przyzwyczajeń i korzystaj z usług ekspertów, którzy się na tym znają.

Poprawi to Twoje bezpieczeństwo.